Banner-2-tldn
Thành lập công ty tại TP HCM

Quyết định thành lập một công ty là một quyết định quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào. Sau quyết định quan trọng...

Thay Đổi Nội Dung ĐKKD

Điều 32 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: Khi doanh nghiệp muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì phải làm thủ tục...

Báo Cáo Thuế - Sổ Sách Kế Toán

Trong những năm qua, chính sách thuế đã nhiều lần sửa đổi, bổ sung, và mục tiêu của các sửa đổi, bổ sung đó là nhằm tạo điều kiện...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng mới đối với NLĐ làm việc ở DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.